Kotitesti koronasta kärsiville

Hyvät kansalaiset,
Olemme luoneet aivan uudenlaisen koronakotitestin, jonka avulla jokainen vastuullinen, terveysturvallisuudesta huolta kantava, Koovid Yhdeksäntoista -epidemian uhriksi identifioituva henkilö voi välittömästi tunnistaa oirekuvansa keskeisimmät piirteet!

Uutisten mukaan koronatestaus ja -jäljitys on ruuhkautunut uhkaavasti. Myös sairaalapaikkojen ylitäyttymisestä on maalailtu uhkaavia kuvia jo pitkälle toista vuotta.

Pyyteetön auttamisen halu, huoli äärirajoilla puurtavan terveydenhuoltohenkilöstön jaksamisen puolesta sekä ennen kaikkea syvä hätä ihmisten kyvyttömyydestä hahmottaa omaa tilaansa osana globaalia psykologista lavage de cerveau -operaatiota ajoi meidät luomaan tämän mielestämme varsin validin sairaudenkuvakartaston.

Sairaala-ja terveyskeskuskuormitusta ehkäistäksemme esittelemme testistön lopussa myös Käypä hoito -ohjeet, joita potilas voi alkaa toteuttaa itsehoitona välittömästi. Toisin kuin nykyisin käytössä oleva, fyysisesti varsin kajoava, ja jo itsessään terveysturvallisuusriskinä pidettävä Pee-Cee-Er -testi, on tämä pikatesti käytettävissä täysin ilman altistusuhkaa, ajasta ja paikasta riippumatta - ja  toistettavissa jopa useita kertoja päivässä -  taudinkuvalle tyypillisistä hypokondris-kompulsiivisista ajatusmalleista kärsivän potilaan niin halutessa.

Testistömme ylivoimaisena kilpailuetuna, verrattuna markkinoilla jo oleviin menetelmiin, voidaan pitää sen kykyä haastaa laajentamaan pandemian tarkastelun paradigmaa puhtaan medikalistisesta tulokulmasta kohti huomattavasti hermeneuttis-konstruktivistisempaa hahmottamisen tapaa. Uskoaksemme jo lukioikäisille opetetaan, että ihmisolento on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Tämä tosiasia on yllättäen painettu unohduksiin viimeaikain koronadiskurssin keskittyessä ainoastaan sairauden biologis-fysiologisiin muuttujiin.

Innovatiivinen testimme auttaa potilasta hahmottamaan tilaansa paitsi fysiologisena patologiana, myös monijännitteisempänä ajatusrakentumien matriisina, jossa yhteen nivoutuvat niin sosiologinen, antropologinen, tiedonkäsitysten- ja totuuden määrittelyn ontologiaan, kuin myös vallan legitimiteetin ja hallinnan legaalisuuden moraalifilosofiaan liittyvä tematiikka. Ennen kaikkea testistömme tuo näkyväksi myöhäiskapitalistisen yhteiskuntahierarkian piilotettujen superstruktuurien harjoittaman ajattelunmuokkauksen aikaansaamia polariteetteja. Samalla se paljastaa ääriajattelun maneerisimpia piirteitä, jotka tunnistamatta jäädessään aiheuttavat itsessään patologiaa.

Edellä mainitun lisäksi testistömme tuottaa potilaalle välittömästi arvokasta itseanalyysidataa.
Se auttaa potilasta tunnistamaan oman asemansa vallitsevan, yhä vahvempia ja kovakouraisempia indoktrinaation piirteitä saavan koronadiskurssin osana. Testistömme on suunniteltu jäsentämään potilaalle hänen omaa positiotaan aina vaan sairaampia piirteitä saavassa terveysviestintäympäristössä.

Testitulosten sisäistämisessä paras hoitovaste saavutetaan sellaisten harvinaisten potilaskohorttiryhmien kohdalla, joilta löytyy vielä kykyä herättää itsensä pandemiapropagandakoneiston tarkoituksellisesti tuottaman palliatiivisen sedaation alaisuudesta.


Arvoisa potilas*
(*Tässä testistössä termillä potilas viitataan yleisesti seuraaviin potilassegmentteihin: oireeton altistaja; mahdollisesti altistunut oireeton kantaja; altistusepäillyn läheinen sekä tämän välitön lähipiiri; altistusepäilty muttei vielä jäljitetty; altistuneelle altistunut omaehtoiseen karanteeniin itsensä jo ennen testausta asettanut oireeton mahdollinen kantaja sekä epäillyn altistuneen kanssa mahdollisesti samassa tilassa n. 5-7 vrk sitten oleillut epäilyttävä henkilö; sekä etäyhteydellä työ- tahi huvittelumielessä mahdolliseen altistuneelle altistuneeseen kontaktissa ollut mahdollinen henkilö mahdollisine lähipiireineen)

Valitse tilaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto:

1. Asteikolla 1-10, kuinka suurta pelkoa tunnet koronasairastumista kohtaan?

vaihtoehto A)
10+. Pelottaa ja paljon. Tällä hetkellä seuraan aktiivisesti virusvarianttilinjojen mutaatioita. Tänään juuri opin Ylen uutisista, että “Tehostetun seurannan alaiset varianttilinjat eli variants of interest -linjalla olevat muunnokset ovat mahdollisesti huolestuttaviksi muuttuvia linjoja. Myymuunnoksen ( toim. huom. ääntöohje: [MÛ] ) lisäksi tällä listalla ovat eeta-, ioota-, kappa- ja lambdamuunnokset. Kolmas luokka on alerts for further monitoring, joka Suomessa on jo nimetty seurattaviksi signaaleiksi.”

Henkeä pidätellen odotan vain hetkeä kun kaikki jäljellä olevat kreikkalaiset aakkoset, nyy, ksii, pii, rhoo, fii, khii, omikron & ypsilon on käytetty. Ymmärrättehän, että se hetki ei ole kaukana! Mitä meille sitten käy?

vaihtoehto B)
Ei ehkä niinkään pelota, vaan ihmetyttää. Itse en tunne ketään vakavasti sairastunutta, vaikka toisaalta media on kyllä vahvasti rummuttanut kuolemanuhkaa reilusti jo toista vuotta. Kummastuttaa vähän, että THL:n tilastoja tarkasteltaessa kuolleisuudessa ei ole havaittavissa muutosta. Välillä mielessä käy, että millähän mittareilla vakava poikkeustila on ylipäänsä määritelty, kun mikään muuttuja ei oikein osoita poikkeamaa normaalitilanteeseen nähden. Noh, varmaankin rajoitukset ovat sitten olleet aiheellisia?

vaihtoehto C)
Tunnelmani ovat hieman kaksijakoiset. Toisaalta hieman pelottaa, sillä kyseessähän on draconialaisperäisten reptiliaanien bioase. Anteeksi, käytän aiheesta puhuessani mieluiten koodattua salakieltä, etteivät internetin faktantarkistajabotit tai astraalitasolla vartioivat illuminaattisotilaat saa minua kiinni tässä esitetyistä ajatusrikoksista. Lausuisin siis sanan bioaseet, bioweapons, mieluummin koodikielenä “Bye Oh Wepp Onzz”.  Toisaalta en koe pelkoa, sillä mikäli kokisin koronan, korjaan “Kovy-Rownan” oireita, niin voisin välittömästi visualisoida ylleni violetin seitsenkulmion eli heptagonin, joka suojaa ja neutralisoi tehokkaasti tietämäni mukaan ainakin  plejadialisperäisten liskorotujen dna-manipulaatioyrityksiä.


2. Suhtautumiseni valtion virallisen koronatiedotuskanavan roolin omaksuneeseen sanomalehteen, Helsingin Sanomiin?

vaihtoehto A)
Minusta Helsingin Sanomain toiminnassa hienointa on ollut se, että se on väsymättä toistanut ja toitottanut kansalaisille pelon ja kuoleman uhkaa jo kohta kahden vuoden ajan.  Ja siksi tuntuukin kummalliselta, että kaikki eivät vieläkään ymmärrä pelätä, vaikka tieto tulee suoraan Suomen Vastuullisimmaksi itsensä luokitelleen sanomalehden suusta.

Minulle henkilökohtaisesti Hesarin tärkeintä antia on ollut päivittäinen raportti tartuntamääristä kello 11.38 verkkojulkaisun pääotsikkona. Hieman kuitenkin kummastuttaa, kun nyt yllättäen Hesari onkin ilmoittanut luopuvansa tartuntamäärien raportoinnista. Hetken on tuntunut kuin olisin hieman tyhjän päällä. Minulle tartuntamäärät ovat olleet oleellisin elämääni ja käyttäytymistäni ohjaava tieto. Tarvitsen tätä informaatiota esim siihen, kuinka monta maskia (tietysti FFP2) puen päällekkäin ja kuinka lähelle lähimmäistäni uskallan asettua! Tälläiseen linjanmuutokseen tai tiedon pimittämiseen ei ole mielestäni mitään syytä, antaisivat ihmisten pelätä! 

Haluan vielä korostaa, että kartan viimeiseen asti kaikkia valeuutisia ja korona-disinformaatiota. Minulle tärkein todiste Hesarin luotettavuudesta on se, että toimituskunta itse ilmoittaa itse laatimissaan bänner- sekä kadunvarsimainoksissa tuottavansa ainoastaan vastuullista, faktapohjaista ja oikeamielistä journalismia. Kysyisin vaan niiltä foolio-hattuisilta Kremlin trulleilta, että MIKÄ TÄSSÄ NYT VIELÄ AIHEUTTAA EPÄILYSTÄ ?

vaihtoehto B)
Aikaisemmin pidin Hesaria kyllä tosi luotettavana. Valitettavasti koronan myötä linja on kyllä muuttunut jotenkin yksinäkökulmaisempaan suuntaan. Olenkin viime aikoina siirtynyt seuraamaan ulkomaisia sanomalehtiä, joissa aiheista keskustellaan, yllättävää kyllä, paljon moniäänisemmin. Tuntuu ikävästi että Hesari ehkä jopa hieman aliarvioi lukijaa. Olen miettinyt kestotilauksen päivittämistä vain digiversioon. Koko tilauksen lopettaminen tuntuu minulle kuitenkin vielä liian radikaalilta.

vaihtoehto C)
Hetkinen, nyt en saa oikein kiinni kysymyksestä? Mahdetaanko tässä viitata 2020-luvulla alemmissa aika-avaruus-ulottuvuuksissa edelleen käytössä oleviin gutenbergiläisiin painokirjasintekniikkaan perustuviin tiedonsiirron menetelmiin? Mikäli asia on näin, en valitettavasti pysty kommentoimaan näin matalavärähteisiä ja vääristyneitä tiedonjaon tapoja. Itse vastaanotan ja lataan itseeni kaiken informaation suoraan Gaian ja Kosmoksen akaasisista arkistoista avoimen kruunuchakrani kautta intuitiivisina energiavalokoodeina.

 

3. Suhtautumiseni koronapassiin?

vaihtoehto A)
Mielestäni tämä keksintö on täydellinen väline erotella vastuuttomat meistä vastuullista! Koen vahvasti, että koronapassin ajatusta tulee laajentaa kulttuuri-, harrastus-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, matkailu-, ravintola- ja työpaikkasektoreilta koskemaan aivan kaikkia elämänalueita ja inhimillisiä perustarpeita. En näe mitään syytä, miksi aikapommin lailla tikittäville oireettomille altistajille pitäisi tarjota vettä, vaatetusta, asumuksia, ravintoa tai hengitysilmaa.

Onkin jo niin kauan - olikohan 30-luvulla, Kolmannen valtakunnan nousun aikoihin - kun Gesundheitspaßsch-ratkaisua on viimeksi käytetty. Vaikka osoittautuihan se jo noihin aikoihin vaan niin tehokkaaksi ja samalla niin täsmällisesti segregoivaksi. Jo tuolloin nähtiin, kuinka lopullisesti kyseinen passi ja muut tarpeellisiksi nähdyt väestöhallintakeinot estivät lavantaudin ja kaikenlaisen vaarallisen ajattelun leviämisen toisen luokan kansanosasta, juutalaisista, vastuulliseen valtaväestöön.

 

vaihtoehto B)
Niin, koronapassin tarkoitus on kai suojata rokotettuja rokottamattomilta. Vai oliko se estää taudin leviäminen? Tai eikös siitäkin ole kiistatonta näyttöä että myös rokotetut saattavat edelleen levittää tautia? Nyt kun tätä tarkemmin mietin, niin hetkinen...toimiiko rokote vasta sitten kunnes kaikki rokottamattomatkin on rokotettu? Eikö se silloin vesitä koko rokotteen idean?  Noh, ehkäpä meidän tavallisten pulliaisten ei kannata alkaa liian syvällisesti näitä asioita ajattelemaan. Uusi normaali kai tulee, halusimme tai emme. Haluan luottaa asiantuntijoiden arvioon.
 

vaihtoehto C)
Tellus elää bifurkaation eli jakautumisen aikaa. Kahdeksannesta ulottuvuudesta tarkasteltuna ilmiö "Koronapassi" - anteeksi, Kovy-Rowna-Pass-Portal - näyttäytyy kahtiajaon visuaalisena tiivistymänä. Passia kannattavat maaveljet ja -siskot haluavat ilmeisesti jatkaa orjaroolissaan ja kokea hallittavana olemisen osaansa yhä kiihkeämmin tässä inkarnaatiossa. Passia vastustava osa taas valitsee käyttää vapaata tahtoaan vahvemmin ja irrottautua maaplaneetalle tyypillisistä karmapoluista.

 

4. Suhtautumiseni koronarokotteeseen?

vaihtoehto A)
Kiitos! Kiitos! Kiitos! Kiitos Pfizer, kiitos Biontech, kiitos Astra Zeneca, kiitos Johnson & Johnson, kiitos Essote, Hussote, Kessote, Tyks, Hyks, Myks, Kyps, Pyks ja kaikki Suomen sairaanhoitopiirit, yhdessä ja erikseen. Kiitos ennen kaikkea Tiede, Edistys ja Medikalisaatio, kiitos Big Pharma! Yhdessä me olemme vastaan niitä iilimatoja, jotka loisivat kulkutauteineen ja haluavat pitää panttivankeinaan meitä oikeamielisiä, välittäviä, vastuullisia, riippumattomien faktantarkistajien oikeaksi vahvistamalla koronatiedolla ohjattuja tahoja.

Minulle on tärkeä viestiä mahdollisimman tehokkaasti muille omista terveysvalinnoistani, ja siksi olen asettanut some-profiilikuvani ympärille “Fully-vaccinated and disinformation kills lives” -kehyksen.  Olen askarrellut myös sellaisen pahvista live-elämän kohtaamisia varten. Se asettuu pääni päälle kauniin sädekehän omaisesti.  Koen vahvasti olevani yhtä kaikkien pfizerjengiläisten kanssa. #pfizergangforlife 💗

Rokoteyhtiöiden toimintaa epäileville Trumppilaisille trullaajille haluaisin muistuttaa, että esimerkiksi Pfizer on itse kertonut tuloksensa moninkertaistuneen koronarokotteiden lanseeraamisen myötä. Minusta se kertoo siitä, että kyseessä on kannattava ja tehokas tuote. Olen myös lukenut että rokoteyhtiöiden toimitusjohtajat suosittelevat jo nyt kolmatta tai jopa vuosittain annettavaa rokotetta. Eikö tämä muka ole osoitus siitä, että kyseessä on oltava huippulääke?

vaihtoehto B)
Yleensä ottaen olen ottanut kaikki rokotusohjelman mukaiset rokotukset, mutta sikainfluenssapiikin jälkiseuraukset hieman pelästyttivät. Fimean sivuilla raportoidaan aika suuria määriä koronarokotteen haittavaikutuksia, ja ilmeisesti käsittelypalvelu on pahasti ruuhkautunut. Toisaalta asiantuntijat ovat uutisissa selittäneet, että haittavaikutusilmoitukset kuvastavat vain ilmoittajan subjektiivisia havaintoja ja näkemyksiä terveydentilansa vakavista muutoksista heti rokotteen ottamisen jälkeen. Eikä haittavaikutusilmoitusten suuri määrä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen haittojen välinen mahdollinen yhteys voitaisiin koskaan vahvistaa.
Vähän tästä kieltämättä jää ristiriitainen olo, ja joskus tuntuu että salataanko meiltä jotain? Mutta en suostu uskomaan, että meille suositeltaisiin rokotetta, jos se ei olisi meille turvallinen. 

vaihtoehto C)
Henkilölle, jonka kolmas silmä on vähääkään aktivoitunut, lienee täysi selviö, että kyseessä on pimeän eliitin diabolinen pyrkimys katkaista sielun yhteys korkeampiin ulottuvuuksiin rikkomalla väkivaltaisesti kruunuchakran virtaus, (huom: kruunu = lat. corona). Tutustukaapa vaan rokoteyhtiöiden nimien etymologiaan, niistä jo tyhmemmänkin pitäisi tajuta, että pedon merkkiä sieltä tarjoillaan!

Planetaarisesti tarkasteltuna rokote toimii porttina, joka avaa ovet Antikiristuksen sekä Ahrimanin toiselle tulemiselle keskuuteemme. Ja tiedoksi muuten, että maaplaneettaa valvovat ylösnousseet mestarit ovat huomauttaneet, että rokotepakottamisen ennennäkemättömän aggressiiviset keinot rikkovat räikeästi universumin vapaan tahdon lakia. Tämä tarkoittaa, että rikkomukseen osallistuneille seuraukset tulevat olemaan vakavia.

 

4. Luottamukseni nykyisiin päättäjiin ja asiantuntijoihin?

vaihtoehto A)
Koronakriisin aikana on ollut mahtavaa huomata, kuinka samat asiantuntijat esiintyvät ja ohjaavat oikealla koronatiedolla meitä kansalaisia päivästä ja uutisesta toiseen niin varmoin ottein. Tuntuu kuin tuntisin Nohynekin Hannan, Knuutin Juhanin sekä Rämetin ja Salmisen Mikat kuin omat ystäväni. On se vain se Rämetin Mikakin sellainen humaani nallekarhu, oikea perheisukki! Tämä mies jos kuka tekee kaikkensa lasten eteen, uhmaa jopa WHO:n suosituksia alaikäisten rokottamisessa! Kyllä meillä Suomessa voi luottaa siihen, että toimitaan aina tiede ja rokotusyhtiöiden etu edellä. Niin se meidän Mikakin vaan tutkii näitä uuden ajan injektioita jo aivan sylivauvoilla. Eipäs muualla maailmassa tällaista olekaan!

Seuraavat terveiset haluan vielä lähettää hallituksen toimintaa kritisoiville: Se sellainen on naisvihaa!  Sanna Marin on itse sanonut, että hänen toimiensa arvostelu täyttää naisvihan kriteerit ja on rangaistuksen uhalla tuomittavaa. Nuori nainen ja onhan hän niin nättikin vielä: Antakaa hänelle jo työrauha!

vaihtoehto B)
Täytyy myöntää, että minussa on nostanut päätään pieni taipumus alkaa hieman kyseenalaistaa vallitsevaa koronastrategiaa. Jotenkin valtioneuvoston viestinnästä tuntuu puuttuvan johdonmukaisuus. Enkä koe että kaikki rajoitustoimet ovat olleet aivan oikeasuhtaisia. Mutta. Ehkä kuitenkin on taas parempi jättää liika pohdiskelu meitä viisaammille. Välillä pitää muistutella itseään THL:n johtajan ja tutkimusprofessori Mika Salmisen sanoin: “Nyt ei ole aika viisastella!”

vaihtoehto C)
Näkisin, että maata aioneita hallinneilta sukuhaaroilta, Rotschildeiltä ja Rockerfellereiltä, ovat langat vihdoin lipeämässä käsistä. Tämän vahvistaa myös Galaktiselta Federaatiolta saamani tiedonanto, jonka mukaan reptiliaanien rivit ovat pahasti repeilemässä. Meille näyttäytyvä poliittinen teatteri on enää kulissi, joka kaatuu hiljalleen omaan mahdottomuuteensa. Kenties vielä hetken Englannin pääliskokuningatar Elisabethin valtapiirin alusmaissa kiemurtelevat, mieleltään matelijaakin alhaisemmat päättäjät ja muut silmäätekevät roikkuvat kiinni kontrolliasemassaan, mutta se aika on oleva lyhyt!

Pienenä kuriositeettina: oletteko muuten kuulleet shapeshifterseissä? Moni valtion päämiehistä kun on tällainen. Muun muassa Merkelin suusta on raportoitu pilkistäneen kaksiosainen käärmeenkieli!


5. Millaisena näet tulevaisuuden ja exit-strategian koronasta?

vaihtoehto A)
Toistan tässä vielä painokkaammin, mitä kohdassa 3 a) toin jo esille: Viattomia
ihmishenkiä säästääksemme on koronadenialisteja alettava johdonmukaisesti vainoamaan sekä teloittamaan. Tiesittehän että WHO on nimennyt rokote-epäröinnin yhdeksi merkittävimmistä globaaleista terveysuhkista!

Mikäli tämä lähestymistapa ei vielä tämänhetkisen tartuntatautilain puitteissa mahdollistu, voimme lakimuutosta odotellessa houkutella rokote-epäröitsijöitä injektiolle esim. Itävallan mallin mukaisesti. Olen kuullut, että siellä jo joka seitsemännellä rokotuskerralla saa muistaakseni -10% alennuksen hot dogista valtio-omisteisilla nakkikioskeilla. 

Tämän lisäksi exit-strategian tärkeimpänä elementtinä näen, että maski- ja turvavälipakosta sekä erityisesti lasten puhe-, laulu- tanssi- sekä ilakointikiellosta pidetään tiukasti kiinni jatkossakin. Ne tulee säilyttää vaikka oireettomien altistajien määrät laskisivat dramaattisesti tai katoaisivat kokonaan.

vaihtoehto B)
Myönnetään. Pienoista koronataisteluväsymystä alkaa olla ilmassa. Muistelen että poikkeustilan piti päättyä pääsiäiseen 2020 mennessä. Silti vielä vaan mennään hätätilalakien alla. Kyllä meidän ehkä tulisi yhteiskuntana miettiä, kuinka kauan tämän taudin ehdoilla halutaan tai ylipäänsä voidaan toimia. Voiko muka olla niin, että oireeton eli terve ihminen on ainainen uhka toiselle ihmiselle?
Tähän asti olen noudattanut kaikkia suosituksia, mutta aivan viime aikoina olen jo miettinyt, uskaltautuisinko lähikauppaan ennen ruuhka-aikaa jopa ilman maskia.

vaihtoehto C)
Näen Äiti Gaian ylösnousemuksen olevan vahvasti käynnissä! Kyseessähän on taas kerran yhden ihmiskunnan kehityssyklin päätepiste, ja tätä olen henkilökohtaisesti odottanut aina Atlantiksen ja Lemurian romahtamisista saakka.

Negatiivisten entiteettien vetäytyminen kuun nurjalle puolelle sekä planeetta Nibiruun on jo alkanut. Prosessia vauhdittaakseni olen itse taistellut aktiivisesti astraalitasolla öisin arkkienkeli Mikaelin ja Metatronin rinnalla. Hiljattain saimme suljettua erään mustan, okkultin pimeyden ja pahantahtoisuuden energiapyörreportaalin, joka sijaitsi suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yllä.

Ajoittaisista yöllisistä ponnistuksistani huolimatta en kuitenkaan enää koe tarpeelliseksi käyttää liikaa energiaa taisteluun, sillä kuten tiedämme,
valohan on jo voittanut.


TESTITULOKSET JA KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSET

Eniten A-vastauksia:
testitulos positiivinen - diagnoosi: korona-maanikko

Sairaudenkuvalle tyypillistä on epänormaalin kiihkeä ja epäluuloinen mielentila, sekä täydellinen sairaudentunnottomuus. Potilas kärsii toistuvista kontaminaatiopelkotiloista ja hygieniakäyttäytyminen on ylikorostunutta, miltei pakkomielteistä.  Käytökselle tyypillistä terveystotalitarististen toimenpiteiden ja ajatusmallien himokas, jopa raivokas kannattaminen.

Käypä-hoito -suositus:
Taudinkuva luokitellaan niin vakavaksi, että oireita voidaan ainoastaan hillitä tai lieventää, mutta ei valitettavasti koskaan kokonaan poistaa. Itsehoito-ohje: Omaehtoiseen mediapaastoon asettuminen vähintään vuoteen 2025 saakka, jolloin käynnissä olevan joukkotiedotusvälinein ylläpidetyn tautipelotteluoperaation kiihkeimmän vaiheen oletetaan loppuneen läntisen kristikunnan vaikutuspiirin alueella. Mikäli oireissa havaitaan lievenemistä, voidaan median käyttöön asteittain palata aikaisintaan vuoden 2025 jälkeen. Mediapaastosta luopuminen on syytä toteuttaa vaiheittain. Aluksi voidaan nauttia rajallisina annoksina Goethen lyriikkaa siirtyen asteittain itämaiseen tanka- ja haikurunouteen. Jos olo pysyy vakaana, hetkittäiset katsaukset independent-medioihin ovat sallittuja.

Eniten B)-vastauksia:
testitulos häilyvä - diagnoosi: korona-agnostikko

Sairaudenkuvaa leimaa tiedollisen epävarmuuden tila, joka äityy ajoittain ristiriitaisten mediaärsykkeiden johdosta vakavaksi kognitiivisen dissonanssin tilaksi. Tässä tilassa potilaan tuntema lohduton avuttomuus voi eskaloitua totaaliseen tyhjyyden tuntemukseen, jossa potilas kokee maailmankuvaltaan irtoavan pohjan.

Käypä-hoitona suosittelemme silmän (lat. oculus) ottamista käteen (lat. manus). Lisäksi oman järjen (lat. ratio) käyttöä lisättävä välittömästi suurina annostuksia.

Testitulos uusittava vähintään kuukausittain, tai ainakin niin kauan, kunnes potilas testaa selkeän negatiivisen.

Eniten C)-vastauksia:
t
estitulos negatiivinen - diagnoosi: korona-immuunikko 

Taudinkuvalle tyypilllistä on henkilön täydellinen irtautuminen arkijärjen realiteeteista ja sosiaalisesti hyväksytyistä ajatusmalleista. Taudinkuvan kroonistuessa uhkana potilaan sielun tahaton irtaantuminen ruumiista ja kyvyttömyys palauttaa se takaisin fyysiseen kehoon. Potilaalla on vahva luontainen immuniteetti 3D-matriisissa tapahtuville bioterrorismi- ja mielenhallintayrityksille.

Käypä-hoito -suositus: Mikäli immuunikatoa alkaa ilmetä (ei todennäköistä tälle potilaskohortille), violetin heptagonin visualisoimisen lisäksi myös purppuran oktagonin ilmentäminen oman eetterikehon ympärille voi tuoda henkilölle vahvemman suojan galaktisessa taistelussa.


Kuva: "Picking your brain",
teoksesta Freeman, W., 1950. Psychosurgery in the Treatment of Mental Disorders and Intractable Pain

Kommentit