Eräs profetia

Seuraavassa esitämme yllättävän ajankohtaisia otteita Rudolf Steinerin (1861-1925) vuonna 1917 pitämien esitelmien pohjalta kootusta teoksesta: Ulkoisen tapahtumisen kulissien takana - psykoanalyysi, kaksoiskulkija ja salaiset veljeskunnat (Suomen Antroposofinen liitto)

”Materialistinen aikakausi pyrkii tietyistä piireistä käsin halvauttamaan ja tekemään mahdottomaksi ihmiskunnan kaiken henkisen kehityksen. Saamaan ihmiset torjumaan oman luonteensa ja tempperamenttinsa perusteella kaiken henkisen ja pitämään sitä joutavuutena."

"Sellainen virtaus, joka nykyään on jo havaittavissa yksittäisten ihmisten kohdalla, tulee syvenemään syvenemistään. Syntyy halu tuomita yleisesti henkisyys joutavuudeksi, mielettömyydeksi!
Siihen yritetään päästä valmistamalla sitä vastaan rokote, niin kuin suojaksi sairauksia vastaan on keksitty rokotteita. Nyt keksitään tietynlainen rokote, joka vaikuttaa ihmisruumiiiseen siten, ettei sielun henkiselle taipumukselle jää mitään sijaa. Ihmiset rokotetaan henkistä ajatusvalmiutta vastaan. Siihen ainakin pyritään. Kokeillaan rokotteita, niin, että ihmiset menettävät jo lapsuudessa viehtymyksen henkiseen elämään."

"Kysymys tulee olemaan, voiko tällaisten kaltainen pyrkimys onnistua? Sallitaanko sellaisten pyrkimysten joutuminen omia tavoitteitaan ajavien yksittäisten ihmisten käsiin vai tuleeko tieto näistä asioista oikealla tavalla edistämään ihmiskunnan onnea ja menestystä." 

"Tulevaisuudessa tulee olemaan tärkeä merkitys salaisuudella, miten saada käsiinsä keino sairausprosesseihin sekä lisääntymisprosessiin liittyvien tekijöiden ohjaamiseksi tiettyyn suuntaan. Nämä asiat, joiden oikeastaan pitäisi ilmetä ihmiskunnalle vasta myöhemmin, joutuvat okkultin rikollisuuden myötä väärillä tavoilla käytetyksi. Rituaalimurhien avulla salaisuuksia voivat saada haltuunsa ne, jotka eivät aio hyvää ihmiskunnalle, ne jotka ovat mustia maagikkoja."

"Tämä järjestö, joka työskentelee murhaveljeskunnan avulla, ei ole ollut harrastelijamainen. Se toimii hyvin järjestelmällisesti ja kaikki soveliaat keinot tuntien, joskin tavalla joka on jokaisesta ihmiskunnalle hyvää tarkoittavasta hirvittävä."

"Näiden olentojen vaikutusta vastaan auttaa vain tietoisuus. Pahaa haluavia voimia vastaan auttaa ainoastaan näistä selvillä oleminen, tietoisuus niiden läsnäolosta."

"Ihmisten tulee voittaa mukavuudenhalunsa ja lakata ajattelemasta pelkästään siten, kuin korkeakoulut kertovat nykyisin niin sanotulle sivistyneistölle. On tultava aika, jolloin joukko ihmisiä ilmoittaa olevansa valmis omaksumaan sellaisen hankalan maailmankatsomuksen, joka noutaa suuntansa, käsitteensä ja ajatuksensa henkisestä maailmasta. Sillä ihmiskunta ei saa jäädä siihen unitilaan, johon materialistinen aikakausi pyrkii, kutsuen ainoastaan sitä hyväksi.”

 

Lainaukset kirjan sivuilta 85-91.

Kommentit